Rack

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 6 050,37 zł
(netto: 4 919,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 6 136,47 zł
(netto: 4 989,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 6 527,61 zł
(netto: 5 307,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 7 161,06 zł
(netto: 5 822,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 8 010,99 zł
(netto: 6 513,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

BrakBrak
E-2146G/16GB/noOS/36
brutto: 8 207,79 zł
(netto: 6 673,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

BrakBrak
E-2276G/8GB/noOS/12
brutto: 8 280,36 zł
(netto: 6 732,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 8 669,04 zł
(netto: 7 048,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

BrakBrak
E-2124/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 8 693,64 zł
(netto: 7 068,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

BrakBrak
E-2186G/8GB/noOS/36
brutto: 9 616,14 zł
(netto: 7 818,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 9 619,83 zł
(netto: 7 821,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 9 634,59 zł
(netto: 7 833,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 9 964,23 zł
(netto: 8 101,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F1EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F1EA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 634,58 zł
(netto: 8 646,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 806,78 zł
(netto: 8 786,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F4EA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 140,11 zł
(netto: 9 057,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0K9EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0K9EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 157,33 zł
(netto: 9 071,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 201,61 zł
(netto: 9 107,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P1EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P1EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 282,79 zł
(netto: 9 173,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 520,18 zł
(netto: 9 366,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 520,18 zł
(netto: 9 366,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0JYEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0JYEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 923,62 zł
(netto: 9 694,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 987,58 zł
(netto: 9 746,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09FEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09FEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 994,96 zł
(netto: 9 752,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0ADEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0ADEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 12 247,11 zł
(netto: 9 957,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0NLEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0NLEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 12 469,74 zł
(netto: 10 138,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 12 826,44 zł
(netto: 10 428,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P0EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P0EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 12 826,44 zł
(netto: 10 428,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 12 849,81 zł
(netto: 10 447,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 12 955,59 zł
(netto: 10 533,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0NMEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0NMEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 13 063,83 zł
(netto: 10 621,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 13 261,86 zł
(netto: 10 782,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 395,93 zł
(netto: 10 891,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0AWEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0AWEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 13 547,22 zł
(netto: 11 014,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A02AEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A02AEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 13 816,59 zł
(netto: 11 233,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0B3EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0B3EA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 14 084,73 zł
(netto: 11 451,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0JPEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0JPEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 14 090,88 zł
(netto: 11 456,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A029EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A029EA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 14 098,26 zł
(netto: 11 462,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A078EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A078EA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 14 403,30 zł
(netto: 11 710,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HAEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HAEA)

DostępnyDostępny
Silver-4215R/32GB/noOS/36
brutto: 14 429,13 zł
(netto: 11 731,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0NWEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0NWEA)

BrakBrak
Silver-4215R/32GB/noOS/36
brutto: 14 844,87 zł
(netto: 12 069,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0H7EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0H7EA)

BrakBrak
Silver-4214R/32GB/noOS/36
brutto: 15 023,22 zł
(netto: 12 214,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A04MEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A04MEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 15 539,82 zł
(netto: 12 634,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A04LEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A04LEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 15 624,69 zł
(netto: 12 703,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A05GEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A05GEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 15 795,66 zł
(netto: 12 842,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A050EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A050EA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 15 795,66 zł
(netto: 12 842,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A099EA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A099EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 15 875,61 zł
(netto: 12 907,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0AGEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0AGEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 15 919,89 zł
(netto: 12 943,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 16 211,40 zł
(netto: 13 180,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06AEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06AEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 16 211,40 zł
(netto: 13 180,00 zł)