Tower

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

BrakBrak
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 594,06 zł
(netto: 2 922,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 4 362,81 zł
(netto: 3 547,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 822,83 zł
(netto: 3 921,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 381,24 zł
(netto: 5 188,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 819,12 zł
(netto: 5 544,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 384,92 zł
(netto: 6 004,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 733,01 zł
(netto: 6 287,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 915,05 zł
(netto: 6 435,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

BrakBrak
Silver-4210/32GB/noOS/36
brutto: 9 779,73 zł
(netto: 7 951,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 799,41 zł
(netto: 7 967,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 322,16 zł
(netto: 8 392,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 10 863,36 zł
(netto: 8 832,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 117,97 zł
(netto: 9 039,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

BrakBrak
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 11 650,56 zł
(netto: 9 472,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 488,19 zł
(netto: 10 153,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 029,39 zł
(netto: 10 593,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 655,45 zł
(netto: 11 915,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 19 677,54 zł
(netto: 15 998,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 20 019,48 zł
(netto: 16 276,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 20 441,37 zł
(netto: 16 619,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01EEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01EEA)

BrakBrak
Gold-6426Y/64GB/noOS/36
brutto: 23 260,53 zł
(netto: 18 911,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00QEA)

BrakBrak
Bronze-3408U/32GB/noOS/36
brutto: 27 916,08 zł
(netto: 22 696,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 27 944,37 zł
(netto: 22 719,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 27 944,37 zł
(netto: 22 719,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 28 992,33 zł
(netto: 23 571,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 28 992,33 zł
(netto: 23 571,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA019EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA019EA)

BrakBrak
Bronze-3408U/32GB/noOS/36
brutto: 29 109,18 zł
(netto: 23 666,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00NEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 29 264,16 zł
(netto: 23 792,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 29 861,94 zł
(netto: 24 278,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01AEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01AEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 30 447,42 zł
(netto: 24 754,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00XEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00XEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 33 756,12 zł
(netto: 27 444,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00REA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00REA)

BrakBrak
Gold-6426Y/64GB/noOS/36
brutto: 35 360,04 zł
(netto: 28 748,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA00PEA)

BrakBrak
Gold-6438Y+/64GB/noOS/36
brutto: 53 108,94 zł
(netto: 43 178,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01FEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01FEA)

BrakBrak
Gold-6438Y+/64GB/noOS/36
brutto: 54 172,89 zł
(netto: 44 043,00 zł)