Tower

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

DostępnyDostępny
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 480,90 zł
(netto: 2 830,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 3 696,15 zł
(netto: 3 005,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

BrakBrak
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 004,88 zł
(netto: 3 256,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

BrakBrak
E-2124G/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 4 491,96 zł
(netto: 3 652,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

BrakBrak
E-2124G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 314,83 zł
(netto: 4 321,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

BrakBrak
E-2144G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 517,78 zł
(netto: 4 486,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

BrakBrak
E-2126G/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 5 693,67 zł
(netto: 4 629,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

BrakBrak
E-2124G/2x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 868,33 zł
(netto: 4 771,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 512,85 zł
(netto: 5 295,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 526,38 zł
(netto: 5 306,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 683,82 zł
(netto: 5 434,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

BrakBrak
E-2224G/1x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 774,84 zł
(netto: 5 508,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

BrakBrak
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 976,56 zł
(netto: 5 672,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/60
brutto: 7 047,90 zł
(netto: 5 730,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

BrakBrak
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 272,99 zł
(netto: 5 913,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 7 619,85 zł
(netto: 6 195,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 665,36 zł
(netto: 6 232,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 7 767,45 zł
(netto: 6 315,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 774,83 zł
(netto: 6 321,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 271,75 zł
(netto: 6 725,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

BrakBrak
E-2186G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 249,60 zł
(netto: 7 520,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8JA00FEA-7S050063WW)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8JA00FEA-7S050063WW)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/WS2022E/36
brutto: 9 426,72 zł
(netto: 7 664,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

BrakBrak
E-2144G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 507,90 zł
(netto: 7 730,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 9 653,04 zł
(netto: 7 848,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 9 776,04 zł
(netto: 7 948,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

BrakBrak
E-2224G/2x480GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 894,12 zł
(netto: 8 044,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 932,25 zł
(netto: 8 075,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 10 222,53 zł
(netto: 8 311,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

BrakBrak
E-2176G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 272,96 zł
(netto: 8 352,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 334,46 zł
(netto: 8 402,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 806,78 zł
(netto: 8 786,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 12 532,47 zł
(netto: 10 189,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 13 031,85 zł
(netto: 10 595,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8FA01TEA-7S050063WW)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 + Windows Server 2022 Essentials (7D8FA01TEA-7S050063WW)

BrakBrak
E-2356G/16GB/WS2022E/36
brutto: 14 424,21 zł
(netto: 11 727,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A030EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 14 640,69 zł
(netto: 11 903,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A031EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 14 640,69 zł
(netto: 11 903,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 14 789,52 zł
(netto: 12 024,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0B5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0B5EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 14 879,31 zł
(netto: 12 097,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A033EA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 15 410,67 zł
(netto: 12 529,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A03VEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A03VEA)

BrakBrak
Silver-4110/2x300GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 15 853,47 zł
(netto: 12 889,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A07GEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A07GEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 16 106,85 zł
(netto: 13 095,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0CWEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0CWEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 16 125,30 zł
(netto: 13 110,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A09VEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A09VEA)

BrakBrak
Silver-4210/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 17 739,06 zł
(netto: 14 422,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 22 111,71 zł
(netto: 17 977,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0D4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0D4EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 22 812,81 zł
(netto: 18 547,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10100XEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10100XEA)

BrakBrak
Silver-4208/2x480GB/32GB/noOS/36
brutto: 25 997,28 zł
(netto: 21 136,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02TEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 31 362,54 zł
(netto: 25 498,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A02SEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 31 362,54 zł
(netto: 25 498,00 zł)