Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

BrakBrak
E-2324G/1x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 3 594,06 zł
(netto: 2 922,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA045EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x1TB/16GB/noOS/36
brutto: 4 423,08 zł
(netto: 3 596,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA043EA)

DostępnyDostępny
E-2324G/2x960GB/16GB/noOS/36
brutto: 4 972,89 zł
(netto: 4 043,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02QEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02QEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 5 533,77 zł
(netto: 4 499,00 zł)
6 450,00 zł
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02NEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA02NEA)

DostępnyDostępny
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 5 687,52 zł
(netto: 4 624,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 6 474,72 zł
(netto: 5 264,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA031EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA031EA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 6 646,92 zł
(netto: 5 404,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01LEA)

DostępnyDostępny
E-2356G/32GB/noOS/36
brutto: 6 819,12 zł
(netto: 5 544,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01YEA)

DostępnyDostępny
E-2378/32GB/noOS/36
brutto: 7 384,92 zł
(netto: 6 004,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 846,17 zł
(netto: 6 379,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SE350 (7D1XA02KEA)

Lenovo ThinkSystem SE350 (7D1XA02KEA)

BrakBrak
D-2143IT/32GB/noOS/36
brutto: 8 268,06 zł
(netto: 6 722,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 443,95 zł
(netto: 6 865,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F5EA)

BrakBrak
Silver-4210/32GB/noOS/36
brutto: 9 915,03 zł
(netto: 8 061,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 9 932,25 zł
(netto: 8 075,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F4EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 463,61 zł
(netto: 8 507,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05TEA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05TEA)

BrakBrak
EPYC-7203/32GB/noOS/36
brutto: 10 985,13 zł
(netto: 8 931,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0F3EA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 013,42 zł
(netto: 8 954,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0EZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 268,03 zł
(netto: 9 161,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06LEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06LEA)

DostępnyDostępny
EPYC-7303/32GB/noOS/36
brutto: 11 496,81 zł
(netto: 9 347,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06KEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 (7D2VA06KEA)

DostępnyDostępny
EPYC-7203/32GB/noOS/36
brutto: 11 562,00 zł
(netto: 9 400,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 11 570,61 zł
(netto: 9 407,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

BrakBrak
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 11 811,69 zł
(netto: 9 603,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A088EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A088EA)

DostępnyDostępny
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 111,81 zł
(netto: 9 847,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05UEA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA05UEA)

BrakBrak
EPYC-7303/32GB/noOS/36
brutto: 12 354,12 zł
(netto: 10 044,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03QEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 12 660,39 zł
(netto: 10 293,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A089EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A089EA)

DostępnyDostępny
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 042,92 zł
(netto: 10 604,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AAEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AAEA)

DostępnyDostępny
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 042,92 zł
(netto: 10 604,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AGEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0AGEA)

DostępnyDostępny
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 042,92 zł
(netto: 10 604,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03TEA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 13 210,20 zł
(netto: 10 740,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04FEA)

BrakBrak
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 210,20 zł
(netto: 10 740,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A06WEA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 13 815,36 zł
(netto: 11 232,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A08AEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71A08AEA)

DostępnyDostępny
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 174,52 zł
(netto: 11 524,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0ABEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0ABEA)

DostępnyDostępny
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 174,52 zł
(netto: 11 524,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (7Z74A03PEA)

BrakBrak
Silver-4314/32GB/noOS/36
brutto: 14 857,17 zł
(netto: 12 079,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA056EA)

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XA056EA)

BrakBrak
EPYC-7313/32GB/noOS/36
brutto: 15 327,03 zł
(netto: 12 461,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02REA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02REA)

DostępnyDostępny
Silver-4410Y/32GB/noOS/36
brutto: 15 477,09 zł
(netto: 12 583,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A05VEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A05VEA)

BrakBrak
Silver-4509Y/32GB/noOS/36
brutto: 16 194,18 zł
(netto: 13 166,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04DEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04DEA)

BrakBrak
Gold-6426Y/32GB/noOS/36
brutto: 18 152,34 zł
(netto: 14 758,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02YEA)

DostępnyDostępny
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 19 261,80 zł
(netto: 15 660,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A3EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A3EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 19 491,81 zł
(netto: 15 847,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A4EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A0A4EA)

BrakBrak
Silver-4310/32GB/noOS/36
brutto: 19 491,81 zł
(netto: 15 847,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E3EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 19 969,05 zł
(netto: 16 235,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

Lenovo ThinkSystem ST650 V3 (7D7AA01CEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 20 296,23 zł
(netto: 16 501,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02VEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 (7D73A02VEA)

DostępnyDostępny
Gold-6426Y/32GB/noOS/36
brutto: 20 442,60 zł
(netto: 16 620,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10A0E2EA)

BrakBrak
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 20 743,95 zł
(netto: 16 865,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A082EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (7Z73A082EA)

BrakBrak
Silver-4309Y/32GB/noOS/36
brutto: 21 850,95 zł
(netto: 17 765,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 22 159,68 zł
(netto: 18 016,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR665 V3 (7D9AA01XEA)

Lenovo ThinkSystem SR665 V3 (7D9AA01XEA)

BrakBrak
EPYC-9274F/32GB/noOS/36
brutto: 22 486,86 zł
(netto: 18 282,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 22 994,85 zł
(netto: 18 695,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04HEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 (7D76A04HEA)

BrakBrak
Gold-5415+/32GB/noOS/36
brutto: 23 164,59 zł
(netto: 18 833,00 zł)