Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

BrakBrak
E-2124G/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 4 511,64 zł
(netto: 3 668,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

DostępnyDostępny
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 5 222,58 zł
(netto: 4 246,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

BrakBrak
E-2124G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 341,89 zł
(netto: 4 343,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 5 459,97 zł
(netto: 4 439,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

BrakBrak
E-2144G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 547,30 zł
(netto: 4 510,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

BrakBrak
E-2126G/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 5 724,42 zł
(netto: 4 654,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

BrakBrak
E-2124G/2x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 901,54 zł
(netto: 4 798,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 6 050,37 zł
(netto: 4 919,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

BrakBrak
E-2224G/1x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 114,33 zł
(netto: 4 971,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 6 136,47 zł
(netto: 4 989,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 526,38 zł
(netto: 5 306,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 6 527,61 zł
(netto: 5 307,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 531,30 zł
(netto: 5 310,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 550,98 zł
(netto: 5 326,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/60
brutto: 6 702,27 zł
(netto: 5 449,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 066,35 zł
(netto: 5 745,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 7 125,39 zł
(netto: 5 793,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 7 161,06 zł
(netto: 5 822,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 180,74 zł
(netto: 5 838,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 7 461,18 zł
(netto: 6 066,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 7 580,49 zł
(netto: 6 163,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 784,67 zł
(netto: 6 329,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 8 010,99 zł
(netto: 6 513,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

BrakBrak
E-2146G/16GB/noOS/36
brutto: 8 207,79 zł
(netto: 6 673,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

BrakBrak
E-2276G/8GB/noOS/12
brutto: 8 280,36 zł
(netto: 6 732,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 8 550,96 zł
(netto: 6 952,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 8 669,04 zł
(netto: 7 048,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

BrakBrak
E-2124/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 8 693,64 zł
(netto: 7 068,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

BrakBrak
E-2224G/2x480GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 880,60 zł
(netto: 7 220,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

BrakBrak
E-2186G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 316,02 zł
(netto: 7 574,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 9 399,66 zł
(netto: 7 642,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

BrakBrak
E-2144G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 575,55 zł
(netto: 7 785,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

BrakBrak
E-2186G/8GB/noOS/36
brutto: 9 616,14 zł
(netto: 7 818,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 9 619,83 zł
(netto: 7 821,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 9 634,59 zł
(netto: 7 833,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 9 964,23 zł
(netto: 8 101,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

BrakBrak
E-2176G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 117,98 zł
(netto: 8 226,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 411,95 zł
(netto: 8 465,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F1EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F1EA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 634,58 zł
(netto: 8 646,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 806,78 zł
(netto: 8 786,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F4EA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0F4EA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 140,11 zł
(netto: 9 057,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0K9EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0K9EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 157,33 zł
(netto: 9 071,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 201,61 zł
(netto: 9 107,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P1EA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0P1EA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 282,79 zł
(netto: 9 173,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 11 520,18 zł
(netto: 9 366,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 520,18 zł
(netto: 9 366,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0JYEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A0JYEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 923,62 zł
(netto: 9 694,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 987,58 zł
(netto: 9 746,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09FEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09FEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 11 994,96 zł
(netto: 9 752,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0ADEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0ADEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 12 247,11 zł
(netto: 9 957,00 zł)