Serwery

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A008EA)

BrakBrak
E-2124G/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 4 562,07 zł
(netto: 3 709,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03CEA)

BrakBrak
E-2224G/2x2TB/8GB/noOS/36
brutto: 4 852,35 zł
(netto: 3 945,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00PEA)

BrakBrak
E-2324G/2x1TB/8GB/noOS/36
brutto: 5 213,97 zł
(netto: 4 239,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A006EA)

BrakBrak
E-2124G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 397,24 zł
(netto: 4 388,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02CEA)

BrakBrak
E-2144G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 605,11 zł
(netto: 4 557,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A02DEA)

BrakBrak
E-2126G/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 5 782,23 zł
(netto: 4 701,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A007EA)

BrakBrak
E-2124G/2x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 5 960,58 zł
(netto: 4 846,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02MEA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 6 196,74 zł
(netto: 5 038,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA00FEA)

BrakBrak
E-2356G/2x2TB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 421,83 zł
(netto: 5 221,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02BEA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 613,71 zł
(netto: 5 377,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03EEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 788,37 zł
(netto: 5 519,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04FEA)

BrakBrak
E-2224G/1x1TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 6 880,62 zł
(netto: 5 594,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07KEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 7 086,03 zł
(netto: 5 761,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A04JEA)

BrakBrak
E-2224G/2x1TB/8GB/DVD/noOS/60
brutto: 7 158,60 zł
(netto: 5 820,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A03QEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 7 785,90 zł
(netto: 6 330,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y48A03YEA)

BrakBrak
E-2226G/2x480GB/16GB/noOS/36
brutto: 7 889,22 zł
(netto: 6 414,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA00YEA)

DostępnyDostępny
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 7 924,89 zł
(netto: 6 443,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A010EA)

BrakBrak
E-2124/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 115,54 zł
(netto: 6 598,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A029EA)

BrakBrak
E-2146G/16GB/noOS/36
brutto: 8 280,36 zł
(netto: 6 732,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00NEA)

BrakBrak
E-2334/16GB/noOS/36
brutto: 8 292,66 zł
(netto: 6 742,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JA02YEA)

BrakBrak
E-2324G/1x2TB/8GB/DVD/noOS/36
brutto: 8 323,41 zł
(netto: 6 767,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y521002EA)

BrakBrak
E-2276G/8GB/noOS/12
brutto: 8 352,93 zł
(netto: 6 791,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A044EA)

BrakBrak
E-2224/16GB/noOS/36
brutto: 8 473,47 zł
(netto: 6 889,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07DEA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 8 594,01 zł
(netto: 6 987,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A02YEA)

BrakBrak
E-2124/2x2TB/16GB/noOS/36
brutto: 9 060,18 zł
(netto: 7 366,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02TEA)

BrakBrak
E-2186G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 394,74 zł
(netto: 7 638,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00QEA)

BrakBrak
E-2144G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 9 655,50 zł
(netto: 7 850,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A030EA)

BrakBrak
E-2186G/8GB/noOS/36
brutto: 9 697,32 zł
(netto: 7 884,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A026EA)

BrakBrak
E-2124/8GB/noOS/36
brutto: 9 715,77 zł
(netto: 7 899,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y46A04JEA)

BrakBrak
E-2224/16GB/DVD-RW/noOS/36
brutto: 9 776,04 zł
(netto: 7 948,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

Lenovo ThinkSystem ST50 (7Y481007EA)

BrakBrak
E-2224G/2x480GB/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 049,10 zł
(netto: 8 170,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

Lenovo ThinkSystem SR250 (7Y51A07CEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 157,34 zł
(netto: 8 258,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA00HEA)

DostępnyDostępny
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 10 393,50 zł
(netto: 8 450,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A00TEA)

BrakBrak
E-2176G/16GB/DVD/noOS/36
brutto: 10 435,32 zł
(netto: 8 484,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A02YEA)

BrakBrak
E-2278G/16GB/noOS/36
brutto: 10 496,82 zł
(netto: 8 534,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 10 886,73 zł
(netto: 8 851,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (7D7QA016EA)

BrakBrak
E-2378/16GB/noOS/36
brutto: 11 146,26 zł
(netto: 9 062,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

Lenovo ThinkSystem ST250 (7Y45A049EA)

BrakBrak
E-2276G/16GB/noOS/36
brutto: 11 249,58 zł
(netto: 9 146,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A005EA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 11 291,40 zł
(netto: 9 180,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0BEEA)

DostępnyDostępny
Silver-4210R/16GB/noOS/36
brutto: 11 937,15 zł
(netto: 9 705,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A01WEA)

BrakBrak
Silver-4108/16GB/noOS/36
brutto: 12 081,06 zł
(netto: 9 822,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A0AJEA)

BrakBrak
Silver-4210/16GB/noOS/36
brutto: 12 926,07 zł
(netto: 10 509,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 12 949,44 zł
(netto: 10 528,00 zł)
Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (7D8FA01TEA)

BrakBrak
E-2356G/16GB/noOS/36
brutto: 12 970,35 zł
(netto: 10 545,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

Lenovo ThinkSystem SR650 (7X06A08HEA)

BrakBrak
Silver-4110/16GB/noOS/36
brutto: 13 055,22 zł
(netto: 10 614,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A075EA)

BrakBrak
Silver-4208/16GB/noOS/36
brutto: 13 363,95 zł
(netto: 10 865,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HFEA)

DostępnyDostępny
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 418,07 zł
(netto: 10 909,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08A0AZEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 810,44 zł
(netto: 11 228,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

Lenovo ThinkSystem SR590 (7X99A09EEA)

BrakBrak
Silver-4208/32GB/noOS/36
brutto: 13 905,15 zł
(netto: 11 305,00 zł)
Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

Lenovo ThinkSystem SR630 (7X02A0HEEA)

BrakBrak
Silver-4210R/32GB/noOS/36
brutto: 13 905,15 zł
(netto: 11 305,00 zł)